Category: 9. Sınıf-Konu Anlatım

Konu Anlatım

1

CANLILAR DÜNYASI (SINIFLANDIRMA)

CANLILAR DÜNYASI ( PDF VE VİDEO SAYFA SONUNDA) CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI *Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma (sistematik) denir. *Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kural ve kriterleri...

0

HÜCRE

HÜCRE ( PDF VE VİDEO SAYFANIN SONUNDA) *Atom, iyon ve moleküllerin varlığı canlılığı temsil etmek için yeterli değildir. Çünkü bunlar cansız varlıkların da temel birimidir. *Canlıların cansız varlıklardan ayırt edilebilmesi hücresel organizasyona bağlıdır. Yani...

0

ATP ( TYT VE 9.SINIF İÇİN)

ATP (Adenozin trifosfat) (PDF VE VİDEO SAYFA SONUNDADIR) *Bütün canlılar; hücre zarından bazı maddeleri geçirme, organik madde sentezi, hareket, sinirsel iletim, hücre bölünmesi, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar (Endergonik Olaylar)...

3

VİTAMİNLER VE HORMONLAR

VİTAMİNLER (PDF VE VİDEO SAYFA SONUNDA) *Canlıların yaşamına devam edebilmesi için sadece karbonhidrat, yağ ve protein almaları yeterli değildir. Bunları kullanabilmesi ve bazı özel fonksiyonlar için az miktarda yardımcı maddelere de ihtiyaç duyar. Bu...

0

ENZİMLER

ENZİMLER ( PDF ve Videoya sayfanın sonunda ulaşabilirsiniz) *Kimyasal reaksiyonlar, enerji bakımından incelendiğinde endotermik (ortamdan enerji alan) ve ekzotermik (ortama enerji veren) olmak üzere iki gruba ayrılır. Ancak her iki reaksiyon tipinin de başlayabilmesi...

1

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ – İNORGANİK BİLEŞİKLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER (PDF ve video sayfanın sonunda)   ANAHTAR KAVRAMLAR Asit                İnorganik                  RNA ATP                Karbonhidrat           Su Baz                Lipit                            Tuz DNA               Mineral                      Vitamin Enzim            Organik Hormon       Protein   Canlıların Temel Bileşenleri  ...