Category: AYT Konu Anlatım

1

BİTKİ BİYOLOJİSİ

BİTKİ BİYOLOJİSİ (GÖRSELLİ KONU ANLATIM PDF’SİNE VE VİDEOSUNA SAYFA SONUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ) BİTKİLERİN YAPISI ÇİÇEKLİ BİR BİTKİNİN TEMELKISIMLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ *Karasal ortama uyum sağlamış bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki organ...

0

HÜCRESEL SOLUNUM

HÜCRESEL SOLUNUM ( GÖRSELLİ KONU ANLATIM PDF’SİNE VE VİDEOSUNA SAYFA SONUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ ) HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ *Hücreler, canlılığını devam ettirmek ve çoğalmak için enerjiye ihtiyaç duyar. *Fotosentezle üretilen organik besinler ve oksijen, solunum olayında...

0

KEMOSENTEZ

KEMOSENTEZ ( GÖRSELLİ KONU ANLATIM PDF’Sİ VE VİDEOSUNA SAYFA SONUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ) *Ototrof olarak beslenen canlılar, inorganik maddelerden organik madde sentezlerken kullandıkları enerji çeşidine göre iki grupta incelenir. *Bunlardan fotosentetik ototroflar, gerekli enerjiyi ışıktan sağlar....

0

FOTOSENTEZ

FOTOSENTEZ ( GÖRSELLİ KONU ANLATIM PDF’SİNE VE VİDEOSUNA SAYFA SONUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ) *Yeryüzündeki birçok canlı için gerekli olan enerjinin kaynağı Güneş’tir. *Canlıların Güneş enerjisini doğrudan kullanması ya da bu enerjiyi depolaması mümkün değildir. *Güneş’ten gelen...

0

ATP (ADENOZİN TRİ FOSFAT)

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin trifosfat) *Canlılar, metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi ürettikleri ya da dış ortamdan hazır aldıkları besinlerden sağlar. *Fotosentetik canlılar, Güneş enerjisini kullanarak besin üretir. *Besinlerdeki kimyasal...

0

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ

GENETİK MÜHENDİSİLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ (GÖRSELLİ KONU ANLATIM PDF’SİNE VE VİDEOSUNA SAYFA SONUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ) *Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan bilim dalına genetik mühendisliği denir. *Genetik mühendisliği; nükleotitlerin dizilişlerinin belirlenmesi,...

0

PROTEİN SENTEZİ

GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ (GÖRSELLİ KONU ANLATIM PDF’SİNE VE VİDEOSUNA SAYFA SONUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ) *Haberleşmeye yarayan işaretler bütününe şifre denir. Örneğin yazı dili çeşitli toplumlar tarafından farklı zamanlarda bulunmuş bir şifre sistemidir. *Hücre içerisinde...

0

DNA REPLİKASYONU

HÜCREDEKİ GENETİK MATERYALİN ORGANİZASYONU (GÖRSELLİ KONU ANLATIM PDF’SİNE VE VİDEOSUNA SAYFA SONUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ) *Hücrelerde DNA, kromozom olarak adlandırılan yapılarda bulunur. *Kromozomlar; histon adı verilen proteinler ve DNA’dan oluşan nükleoprotein yapılardır. *Kromozomlar, en belirgin olarak...