Tagged: enzimler konu anlatımı

0

ENZİMLER

ENZİMLER ( PDF ve Videoya sayfanın sonunda ulaşabilirsiniz) *Kimyasal reaksiyonlar, enerji bakımından incelendiğinde endotermik (ortamdan enerji alan) ve ekzotermik (ortama enerji veren) olmak üzere iki gruba ayrılır. Ancak her iki reaksiyon tipinin de başlayabilmesi...