0

ENZİMLER

ENZİMLER ( PDF ve Videoya sayfanın sonunda ulaşabilirsiniz) *Kimyasal reaksiyonlar, enerji bakımından incelendiğinde endotermik (ortamdan enerji alan) ve ekzotermik (ortama enerji veren) olmak üzere iki gruba ayrılır. Ancak her iki reaksiyon tipinin de başlayabilmesi...

0

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ – İNORGANİK BİLEŞİKLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER (PDF ve video sayfanın sonunda)   ANAHTAR KAVRAMLAR Asit                İnorganik                  RNA ATP                Karbonhidrat           Su Baz                Lipit                            Tuz DNA               Mineral                      Vitamin Enzim            Organik Hormon       Protein   Canlıların Temel Bileşenleri  ...

3

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

BİYOLOJİ VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ (PDF ve video sayfa sonunda)   *Biyoloji; canlıları, bunların özelliklerini, yapı ve işlevlerini, canlı ve cansızlarla etkileşimlerini bilimsel olarak inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji nelerle ilgilenir?  CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Hücresel...